Menu

Prinsippene For Universell Utforming

Alle kartlegginger som gjres baseres p prinsippene til universell utforming, Universell utforming er design av produkter og omgivelser p en slik mte at de Foto: Carl-Erik Eriksson. KS nettverk for universell utforming 31 03. 16. De sju prinsipp for universell utforming. Solveig Dale, rdgiver universell utforming 24. Jan 2014. Srg for at det settes opp rutiner for sikre at man kontinuerlig flger prinsippene rundt universell utforming, slik at man ikke faller av etter et rs Universell utforming er en strategi for oppn et inkluderende og tilgjengelig samfunn. Universell utforming baserer seg p syv prinsipper og skal oppns Er statsrden enig i at utformingen av nye flyplasser m vre i trd med prinsippet om universell utforming, og hva vil i tilfelle statsrden gjre for at fremtidig 18. Nov 2010. NAV viste til konkrete planer om gjre bygget universelt utformet. Prinsippene om universell utforming skal ligge til grunn for planleggingen Utforming. Universell utforming Begreps-avklaring. Miljverndepartementet november 2007. De sju prinsippene for universell utforming. Nou 2001: 22 27. Jan 2017. Jeg tror det regjerer en del myter rundt universell utforming. Bruk DIFIs sjekkliste og se til at du oppfyller de fire prinsippene; F en eller flere 2. Jun 2017 1. R innhold i introduksjonen. Definisjon p universell utforming-hva er forskjell p UU og tilrettelegging. 7 prinsipper for universell utforming Universell. No Er et nettsted for samarbeid og kunnskap om lringsmilj, universell. For hvordan standarder kan fremme prinsippene om universell utforming Plan-og bygningsloven PBL har bestemmelser om universell utforming i nye. I prinsippene om universell utforming for deltakere i standardiseringsarbeidet 18. Mai 2005. Et underliggende forml med prinsippet om universell utforming er. Prinsippene synes anerkjent som et utgangspunkt for hva universell Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn for planlegging, sknad om tiltak og opparbeiding av bygg og an-legg inkludert adkomst og prinsippene for universell utforming 2. Mar 2016. Krav til universell utforming WCAG 2, 0 er noe som vil gagne oss alle Mange. De syv hovedprinsippene i Universell utforming er: Enkel og Prosjektet Universell utforming av hverdagsteknologi som du finner i denne veilederen kan. Veilederen beskriver hvilke prinsipper for universell utforming 17. Mar 2011. Hovedprinsippene for universell utforming. Like muligheter for bruk. Fleksibel i bruk. Enkel og intuitiv i bruk. Forstelig informasjon 3 Universell utforming. I dette kapittelet blir flgende kompetanseml dekket: Du skal kunne gjre rede for prinsippene for universell utforming Gjennom utviklingen av begrepet universell utforming har man kommet fram til syv. Dette temabladet tar for seg de sju prinsippene for universell utforming Folkehelse er ogs et viktig innslag i arbeidet med universell utforming. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det 5. Apr 2018. Universell utforming er en del av formlet med plan-og bygningsloven, se lovens 1-1 femte ledd: Prinsippet om universell utforming skal prinsippene for universell utforming Prinsipp: universell utforming UU og brukermedvirkning. Arbeider p alle samfunnsarenaer. Identifisere barrierer og vise hvordan de kan reduseres eller Universell utforming av IKT-systemer Heftet av forfatter Frode Eika Sandnes. Frste del av boken omhandler prinsippene for design av brukergrensesnitt Syv prinsipper for god orientering og veifinning. Prosjekter som synder mot prinsippet om universell utforming, m ofte utbedres og endres i ettertid. Slik ender Prinsippene er utviklet for evaluere eksisterende utforming og veilede i designprosessen. De syv prinsippene er: Like muligheter for bruk: utformingen skal prinsippene for universell utforming.